Project Description

:Førland Rør AS

REDESIGN AV NETTSIDE I WORDPRESS

Førland Rør AS er et rørleggerfirma med base i Oslo. Sommeren 2019 ønsket de å redesigne og bygge ut sin nettside.

Løsningen ble å bygge en ny side som viste en tilstedeværende aktør i målgruppens marked. En mørkere blåfarge gir siden en sterkere identitet, og logoen ble også styrket. 

:Førland Rør AS

REDESIGN AV NETTSIDE I WORDPRESS

Førland Rør AS er et rørleggerfirma med base i Oslo. Sommeren 2019 ønsket de å redesigne og bygge ut sin nettside.

Løsningen ble å bygge en ny side som viste en tilstedeværende aktør i målgruppens marked. En mørkere blåfarge gir siden en sterkere identitet, og logoen ble også styrket. 

La oss samarbeide!

TA KONTAKT OG FORTELL MEG HVA JEG KAN HJELPE DEG MED.