Stiftelsen Tryggere2019-08-12T06:21:26+01:00

Project Description

:Stiftelsen Tryggere

REDESIGN AV FLYER

Sommeren 2019 ønsket Stiftelsen Tryggere å trykke opp nye flyere til sitt arbeid med en ny og moderne look.

Løsningen ble en gjennomgående gradient av blå og orange og sirkelformer for å gjenspeile den evigdansene rundgangen av ervervet kunnskap og informasjon inn til ny ekspertise ut i fagfeltet og ellers rene linjer og harmoni for øyet.

:Stiftelsen Tryggere

REDESIGN AV FLYER

Sommeren 2019 ønsket Stiftelsen Tryggere å trykke opp nye flyere til sitt arbeid med en ny og moderne look.

Løsningen ble en gjennomgående gradient av blå og orange og sirkelformer for å gjenspeile den evigdansene rundgangen av ervervet kunnskap og informasjon inn til ny ekspertise ut i fagfeltet og ellers rene linjer og harmoni for øyet.

La oss samarbeide!

TA KONTAKT OG FORTELL MEG HVA JEG KAN HJELPE DEG MED.

This website uses cookies and third party services. Ok