Project Description

:Stiftelsen Tryggere

REDESIGN AV FLYER

Sommeren 2019 ønsket Stiftelsen Tryggere å trykke opp nye flyere til sitt arbeid med en ny og moderne look.

Løsningen ble en gjennomgående gradient av blå og orange og sirkelformer for å gjenspeile den evigdansene rundgangen av ervervet kunnskap og informasjon inn til ny ekspertise ut i fagfeltet og ellers rene linjer og harmoni for øyet.

:Stiftelsen Tryggere

REDESIGN AV FLYER

Sommeren 2019 ønsket Stiftelsen Tryggere å trykke opp nye flyere til sitt arbeid med en ny og moderne look.

Løsningen ble en gjennomgående gradient av blå og orange og sirkelformer for å gjenspeile den evigdansene rundgangen av ervervet kunnskap og informasjon inn til ny ekspertise ut i fagfeltet og ellers rene linjer og harmoni for øyet.

La oss samarbeide!

TA KONTAKT OG FORTELL MEG HVA JEG KAN HJELPE DEG MED.