Tjenester2019-03-07T21:56:10+01:00
TRYKK

Visittkort
Annonser
Flyer/Brosjyrer
Plakater
Magasiner
Markedsmateriell

DIGITALT

Bannere/Annonsering
Ads til sosiale medier
E-bok/E-brosjyre design
PowerPoint: Presentasjoner og maler
Digitale illustrasjoner/Infografikk

NETTSIDE

Utvikling av responsive nettsider i CMS-verktøyet WordPress.

En god nettside bygges opp av strategiske valg og et tett samarbeid mellom designer og kunde. Et resultat av dette, gir en velfungerende nettside. Målet er ikke bare en fin nettside, men også at leseren enkelt guides dit som er målet for interaksjonen. Dette skaper verdi for kunden, og investeringen man har gjort blir en suksess.

VISUELL IDENTITET

Logo
Fargevalg
Typografi
Mønstre, ikoner, infografikk, illustrasjonsformer
Layout/Maler for markedsmateriell og kampanjer
Profilmanual

Visuell identitet handler om å ha en tydelig profil som kommuniserer hvem bedriften er. All markedskommunikasjon bør følge de satte reglene for design. Et godt resultat av dette er en helhetlig identitet som gjenkjennes i markedet.

Har du spørsmål? Eller et oppdrag du trenger hjelp til?

LA OSS TA EN PRAT!