web og grafisk design

Få hjelp til logo og bedriftsprofil, markedsmateriell, designutvikling og nettsider – på timer, per prosjekt eller i et langvarig samarbeid.

Din faste grafiske designer

Trenger du en grafisk designer – men ikke en ansatt på heltid? Et fast, langvarig samarbeid gjør at designeren blir godt kjent med merkevaren og dens visuelle profill, samtidig som det er en fleksibel tjeneste som gir bedriften mulighet til å selv velge når og på hva grafiske ressurser skal settes inn.
 
Jeg har lang erfaring med å jobbe med bedrifter og deres profilmanualer, og designer for alle flater etter behov, både trykksaker og for digitale flater. Har din bedrift behov for en fast grafisk designer? Sammen kan vi kartlegge deres behov, stort eller lite, og sette opp et samarbeid. En avtale kan inneholde 100% arbeidsmengde over en kortere eller lengere periode, eller f.eks. et spesifisert antall timer per måned.

Et utvalg av tjenester

IDENTITETS-
ARBEID

Logo og
grafisk profil

Design manual 

MARKEDS-
MATERIELL

Trykksaker
Annonser
Grafisk bistand

REDAKSJONELL
DESIGN

Brosjyre/flyer 
Kataloger
Magasin design

DIGITALE
OPPLEVELSER

Presentasjoner
Sosiale medier
Web Design

Jeg jobber på timer, tar hele oppdrag fra start til ferdigstilling eller bidrar som en del av et grafisk prosjekt eller som en del av et team, om det er behov for ekstra ressurser. 

MIRIAM SÆTER DESIGN

+47 995 38 093
hei@miriamsater.no

© 2023 Miriam Sæter. All rights reserved.