Cover-byggsorvis

Byggsørvis Welin

Byggsørvis Welin AS er et byggefirma med erfaring innen byggebransjen fra helt tilbake i 1997. De ønsket en ny enkel nettside som skulle fungere som en kontaktflate, men også med mulighet til å vise frem sine fullførte prosjekter.

Løsningen ble en WordPress-side med et moderne theme, enkel layout og med visuelle byggelementer og en ny fargepalett.

webstory-NY
Desk_Vart-arbeid
Desk_tjenester
Desk_Kontakt
Desk_tjenester_cover