Cover-Reaction-1

ReAction Magazine

En case hvor utfordrinegn var å designe navn, logo og layout for et nytt (fiktivt) magasin som frontet globale temaer og problemstillinger innen klima, miljø, finansielle utfordringer og fattigdom.

Resultatet skapte ReAction Magazine med tilhørende logo. Et magasin med rene linjer og 12 punkts grid, en gjennomgående fargepalett med tydelige assosiasjoner til temalinjen og sterke fotoopplevelser. Magasinet ble bygd opp av fiktive saker og stories.

mockup-Frontside-Reaction-Magazine
S1-01
3-03
3_1-02
2-02
S1-02
3-04
3-01
S1-03